top of page
חותמת לפרטיות מרבית

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות 25.09.18

של אתר האינטרנט www.regashot-info.co.il, השירותים, ערוצי התוכן והאפליקציות הכלולים  בו

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של regashot-info בכתובת  www.regashot-info.co.il או בכל

כתובת אחרת או נוספת בו יונגש האתר ("האתר").

גלישה באתר, או כל שימוש אחר בו, כפופה למדינות פרטיות זו (כמו גם לתנאי השימוש באתר) ומעידה על הסכמתך לה. מטרתה לידע ולתאר את המידע ש regashot-info אוסף בעת השימוש באתר, את השימוש שיעשה בו וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם (לרבות 'תנאי שימוש', 'תקנון', 'תנאי רישום' וכו') אחר בינך לבין regashot-info.

נא קרא היטב מדיניות זו.

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בו. כמו כן תנאים אלה מלמדים על האופן בו regashot-info אוספת ומשתמשת במידע שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לשירותי האתר ועצם השימוש שלך בשירותים השונים באתר.

גלישה באתר אינה כרוכה במסירת מידע אישי מזהה, אך היא יוצרת בשרת האתר פרטים טכניים שגורים, שגלישה באתרים ברשת האינטרנט יוצרת ככלל (כגון כתובות IP מהן ניגשים גולשים לאתר).

שימוש בכלים ובשירותים ("השירותים") באתר – חלק מהשירותים שבאתר כרוכים ברישום ובמסירת מידע אישי. כך למשל: פניות לregashot-info באמצעות האתר, רישום לניוזלטר ורישום לחלק מהתכניות העתידיות של regashot-info כגון: חוגים, הרצאות, סנדאות וכו') שיצריכו מסירת פרטים אישיים.

אינך חייב למסור לregashot-info פרטים אישיים אולם, ללא מסירתם לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר.

המידע שייווצר במסגרת גלישה באתר והמידע שתמסור באמצעות האתר ישמר במאגרי המידע של regashot-info ויעשה בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.

מדיניות זו תחול גם על מסירת פרטים לregashot-info בקשר עם תוכניות גם שלא באמצעות האתר. מאגרי המידע של הregashot-info רשומים בפנקס מאגרי המידע.

גלישה באתר – באתר נעשה שימוש בעוגיות. עוגיות ("Cookies") (או טכנולוגיות אחרות לתכלית דומה) הן קבצים שהאתר יוצר במחשב הגולשים באתר.

 

השימוש בעוגיות באתר נעשה לצורך הגברת נוחות השימוש בו, שיפור השימושיות, אבטחה, התאמת התכנים המוצגים, מדידת השימוש באתר ושיפור וייעול פעילותו השופטת של האתר והשירותים שבו.

כך למשל, באתר נעשה שימוש בעוגיות לצורך מדידת כמות הטפסים שנשלחו מהאתר, לייעל ולהקל על מילוי ומשלוח טפסים באמצעות האתר, לזהות נרשמים לניוזלטר, לזהות משתמשים שפנו לregashot-info באמצעות כלי הפניה שבאתר, לזהות משתמשים שצפו בתכנים מסוימים על מנת שלא לחזור ולהציג להם אותם, לזהות נרשמים לתוכניות וכיוצ"ב.

כמו כן נעשה שימוש בעוגיות לצרכי ניתוח שימוש גולשים באתר באמצעות 'Google Analytics'. כך למשל, נעשה שימוש בעוגיות על מנת לזהות שגולש מסויים נכנס מספר פעמים לאותו עמוד, על מנת למדוד במדויק את מידת השימוש בעמוד מסוים.

מידע נוסף ניתן למצוא בקישור:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

חלק מהעוגיות מתפוגגות עם סיום הגלישה באתר וסגירת הדפדפן, חלק נשמרות לפרקי זמן שונים על גבי המחשב בו גלשת לאתר.

ברוב הדפדפנים הנפוצים ניתן, באמצעות כלי הניהול שנכללים בהם, לנהל את השימוש בעוגיות, להגבילו או לחסמו לחלוטין.

ניתן גם למחוק את העוגיות בכל עת ממחשב המשתמש (על ידי איתורן במחשב המשתמש באמצעות חיפוש המילה 'cookies' בכלי החיפוש של מערכת ההפעלה ומחיקתן).

במקרה של חסימה או מחיקה של עוגיות חלק מהשירותים שבאתר עשויים שלא לפעול באופן תקין (למשל יכול שתוצג לך מודעה שכבר הוצגה לך ומחקת אותה, או שפרטי שהזנת לטופס מסוים ימחקו, או ששם וסיסמא שבחרת לשמור בדפדפן כך שלא תצטרך להזינם מחדש ימחקו וכו').

תשלומים מקוונים

 

חלק מהשירותים באתר יכללו אפשרות לבצע תשלומים מקוונים (בנוסף לערוצי תשלום אחרים, כגון תשלום טלפוני). אלא אם נאמר מפורשות אחרת, התשלומים יעשו באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים. השימוש בשירותים אלו יהיה כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות הפרטיות אצל אותם צדדים שלישיים. במקרים של שימוש בשירותים כאמור, המידע שנאסף אצל regashot-info כולל בעיקר מידע בדבר התשלום והפעילות עבורה בוצע התשלום.

הגם שספקי תשלומים מקוונים נוקטים אמצעי אבטחה, חשוב לזכור שתשלומים מקוונים חשופים לסיכונים האינטרנטיים של גלישה ברשת האינטרנט.

שימוש בפרטים:

הפרטים שיאספו בregashot-info ישמשו את regashot-info:

 • ליתן מענה לפנייתך במקרה של פניה לregashot-info.

 • לספק לך מידע באמצעות האתר.

 • לספק לך מידע על בסיס גלישתך באתר.

 • לספק לך מידע על פעילות regashot-info וכן מידע בנושאים פסיכולוגיים, בריאות גופנית, נפשית ורגשית לרבות מידע שעשוי להיחשב כ'דבר פרסומת' (בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) כגון: מידע על תערוכות, פרסומים (בעיתונים באינטרנט בעלונים או בכל דרך שהיא), פעילויות, הרצאות השתלמויות, לימודים במסגרת שונות (של regashot-info או של צדדים שלישיים) שעשויים להיות כרוכים בדמי רישום או בתשלומים אחרים, באמצעות הודעות אלקטרוניות.

 • לספק לך מידע ושירותים אותם נרשמת לקבל באמצעות האתר.

 • לספק לך בדואר, מידע על פעילות שונות של  regashot-info או של צדדים שלישיים בנושאים חינוכיים מדעיים, כגון: תערוכות, חוגים, סדנאות, הרצאות, השתלמויות (בתשלום או שלא בתשלום).

 • לקבלת משוב ולעריכת סקרים.

 • לשימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

 

אתה רשאי להודיע לregashot-info על סירוב לקבלת הודעות אלקטרוניות, תוכל גם בעתיד בכל עת להודיע לregashot-info על סירוב לקבלת הודעות אלקטרוניות, באמצעי הקשר הבא:

אמצעי פניה:
בדואר אלקטרוני: regashot@regashot-info.co.il
 

הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.

משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים עלול להיות ארוך יותר.

זכות עיון:

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של regashot-info.

אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי regashot-info בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים:

 • regashot-info לא יעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים שבחרת לקבל מ regashot-info. כך למשל במקרה בו נרשמת לתוכנית בתשלום,  regashot-info יעביר את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע התשלום.

 • regashot-info לא ימכור או ישכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.

 • בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים יהיה הregashot-info רשאי להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:

- צו שיפוטי.

- הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.

- הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, ש regashot-info הוא צד להם או שיש לו עניין בהם.

- מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.

- הגנה על אינטרס אישי כשר של   regashot-info.

שינויים במדיניות הפרטיות:

Regashot-info רשאי לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

לתגובות, הגיגים ואנקדוטות

bottom of page