תסמונת נשים מוכות

כדי להבין את תופעת/תסמונת הנשים המוכות יש תחילה להבין את המידע שבמאמר על תסמונת *שטוקהולם, תסמונת השבויים. ומייד אחריו את המידע המופיע במאמר על *גסלייטיינג  (ולמהדרין: * אהבה נכזבת סמויה)

הסימן המוסכם לאלימות מבית.jpg

בין אם אתן נפגעות, בין אם אתם מטפלים או חברים וקרובים שאכפת להם - להלן עובדות היסוד, המופיעות בהדגשים שונים בשאר מאמרי האתר:

1. אף יצור אנוש בריא בנפשו לא בוחר ו/או מתנדב מרצונו החופשי להיות קרבן! כל אדם שעונה להגדרה של קרבן,  נשללה ממנו יכולתו/ה לבחור חופשי ו/או אף "צלילות דעתו" - בעניין הספציפי הזה! (המוח האנושי 'מתעתע' בכול אדם שחווה התעללות כלשהי)!

2. קרבנות הם בד"כ בני אדם נורמטיבים לחלוטין, בעלי השכלה "נורמטיבית", מצב סוציו-אקונומי "נורמטיב"י ויכולות חשיבה "נורמטיביות"! בכל תחום אחר של חייהם הם מתפקדים ככל האדם! 

3. לכול מתעלל/ת הפרעה נפשית כלשהי. בין אם מתעללים פיזית, מינית ו/או נפשית, רגשית.

4. גם אם אישה מוכה אומרת שהיא לא מוכנה לוותר על בן/ת זוגה, אומרת ונשבעת שזו הבחירה החופשית שלה, מאמינה בכול ליבה בדבריה, באהבתה למתעלל/ת, בכך שחייה יאבדו כליל אם תאבד את הקשר עם המתעלל/ת - היא איננה משקרת. מה שמשקר זו הקוגניציה שלה! הדעת שלה! (הסברים ב*מילון  וב*הרחבות שבאתר).

5. למיטב הידע שבאתר לגבי תופעה שאיננו עוסק בה - הדרך היחידה "להציל" אישה מוכה זה או שהיא עצמה תחווה פחד מוות אמיתי (ודקה לפני שהיא תמות, תנוס על נפשה ותקבל טיפול הולם על-הדרך), או להרחיק אותה פיזית ולכול החיים מהמקור להתעללות (או להרחיק את מקור ההתעללות ממנה לכול החיים...). שום טיפול תומך כל עוד היא חיה עם המקור ו/או בקשר אתו/ה, לא יועיל!!!! רק יקל עליה במעט ויאפשר לה להמשיך לחיות עם המתעלל/ת "עוד קצת"...

כלומר, גם אם היא לא חיה עם המקור כרגע, אבל קיים אליו קשר כלשהו, אפילו עקיף דרך חברים משותפים ו/או בני משפחה -הטיפול הטוב ביותר בעולם לא יחזיק מים!!!!

6. במידה שהנפגעת מקבלת על עצמה לנתק כל קשר ישיר ו/או עקיף עם מקור ההתעללות ומקבלת 2 סוגי טיפולים מאנשי מקצוע מומחים לתחומים הללו: COMPLEX PTSD פוסט טראומה מורכבת ו-תסמונת שטוקהולם, היא אכן תינצל. 

7. כדי למנוע אי-הבנות במקרה של נשים מוכות - במידה שמנתקים קשר לכול החיים, יש להחליף מספר טלפון, כתובות דוא"ל ופייסבוק ומגורים ולמנוע בכך גם כל דרך התקשרות של המתעלל/ת ישיר ו/או עקיף אתה. כלומר, ניתוק קשר לכול החיים פירושו גם ניתוק קשר עם כל מי "שמסונף" למתעלל/ת.

בין אם אתן נפגעות, בין אם אתם מטפלים או חברים וקרובים שאכפת להם - להלן עובדות היסוד, המופיעות בהדגשים שונים בשאר מאמרי האתר:

1. אף יצור אנוש בריא בנפשו לא בוחר ו/או מתנדב מרצונו החופשי להיות קרבן! כל אדם שעונה להגדרה של קרבן,  נשללה ממנו יכולתו/ה לבחור חופשי ו/או אף "צלילות דעתו" - בעניין הספציפי הזה! (המוח האנושי 'מתעתע' בכול אדם שחווה התעללות כלשהי)!

2. קרבנות הם בד"כ בני אדם נורמטיבים לחלוטין, בעלי השכלה "נורמטיבית", מצב סוציו-אקונומי "נורמטיב"י ויכולות חשיבה "נורמטיביות"! בכל תחום אחר של חייהם הם מתפקדים ככל האדם! 

3. לכול מתעלל/ת הפרעה נפשית כלשהי. בין אם מתעללים פיזית, מינית ו/או נפשית, רגשית.

4. גם אם אישה מוכה אומרת שהיא לא מוכנה לוותר על בן/ת זוגה, אומרת ונשבעת שזו הבחירה החופשית שלה, מאמינה בכול ליבה בדבריה, באהבתה למתעלל/ת, בכך שחייה יאבדו כליל אם תאבד את הקשר עם המתעלל/ת - היא איננה משקרת. מה שמשקר זו הקוגניציה שלה! הדעת שלה! (הסברים ב*מילון  וב*הרחבות שבאתר).

5. למיטב הידע שבאתר לגבי תופעה שאיננו עוסק בה - הדרך היחידה "להציל" אישה מוכה זה או שהיא עצמה תחווה פחד מוות אמיתי (ודקה לפני שהיא תמות, תנוס על נפשה ותקבל טיפול הולם על-הדרך), או להרחיק אותה פיזית ולכול החיים מהמקור להתעללות (או להרחיק את מקור ההתעללות ממנה לכול החיים...). שום טיפול תומך כל עוד היא חיה עם המקור ו/או בקשר אתו/ה, לא יועיל!!!! רק יקל עליה במעט ויאפשר לה להמשיך לחיות עם המתעלל/ת "עוד קצת"...

כלומר, גם אם היא לא חיה עם המקור כרגע, אבל קיים אליו קשר כלשהו, אפילו עקיף דרך חברים משותפים ו/או בני משפחה -הטיפול הטוב ביותר בעולם לא יחזיק מים!!!!

6. במידה שהנפגעת מקבלת על עצמה לנתק כל קשר ישיר ו/או עקיף עם מקור ההתעללות ומקבלת 2 סוגי טיפולים מאנשי מקצוע מומחים לתחומים הללו: COMPLEX PTSD פוסט טראומה מורכבת ו-תסמונת שטוקהולם, היא אכן תינצל. 

7. כדי למנוע אי-הבנות במקרה של נשים מוכות - במידה שמנתקים קשר לכול החיים, יש להחליף מספר טלפון, כתובות דוא"ל ופייסבוק ומגורים ולמנוע בכך גם כל דרך התקשרות של המתעלל/ת ישיר ו/או עקיף אתה. כלומר, ניתוק קשר לכול החיים פירושו גם ניתוק קשר עם כל מי "שמסונף" למתעלל/ת.