top of page

תסמונת נשים מוכות

כדי להבין את תופעת/תסמונת הנשים המוכות יש תחילה להבין את המידע שבמאמר על תסמונת *שטוקהולם, תסמונת השבויים ואת המידע המופיע במאמר על *היקשרות טראומטית  Trauma Bonding (ולמהדרין: * אהבה נכזבת סמויה)

הסימן המוסכם לאלימות מבית

בין אם אתן נפגעות, בין אם אתם מטפלים או חברים וקרובים שאכפת להם - להלן עובדות היסוד, המופיעות בהדגשים שונים בשאר מאמרי האתר:

1. אף יצור אנוש בריא בנפשו לא בוחר ו/או מתנדב מרצונו החופשי להיות קרבן! כל אדם שעונה להגדרה של קרבן,  נשללה ממנו יכולתו/ה לבחור חופשי ו/או אף "צלילות דעתו" - בעניין הספציפי הזה! (המוח האנושי 'מתעתע' בכול אדם שחווה התעללות כלשהי)!

2. קרבנות הם בד"כ בני אדם נורמטיבים לחלוטין, בעלי השכלה "נורמטיבית", מצב סוציו-אקונומי "נורמטיב"י ויכולות חשיבה "נורמטיביות"! בכל תחום אחר של חייהם הם מתפקדים ככל האדם! 

3. לכול מתעלל/ת הפרעה נפשית כלשהי. בין אם מתעללים פיזית, מינית ו/או נפשית, רגשית.

4. גם אם אישה מוכה אומרת שהיא לא מוכנה לוותר על בן/ת זוגה, אומרת ונשבעת שזו הבחירה החופשית שלה, מאמינה בכול ליבה בדבריה, באהבתה למתעלל/ת, בכך שחייה יאבדו כליל אם תאבד את הקשר עם המתעלל/ת - היא איננה משקרת. מה שמשקר זו הקוגניציה שלה! הדעת שלה! (הסברים ב*מילון  וב*הרחבות שבאתר).

5. למיטב הידע שבאתר לגבי תופעה שאיננו עוסק בה - הדרך היחידה "להציל" אישה מוכה זה או שהיא עצמה תחווה פחד מוות אמיתי (ודקה לפני שהיא תמות, תנוס על נפשה ותקבל טיפול הולם על-הדרך), או להרחיק אותה פיזית ולכול החיים מהמקור להתעללות (או להרחיק את מקור ההתעללות ממנה לכול החיים...). שום טיפול תומך כל עוד היא חיה עם המקור ו/או בקשר אתו/ה, לא יועיל!!!! רק יקל עליה במעט ויאפשר לה להמשיך לחיות עם המתעלל/ת "עוד קצת"...

כלומר, גם אם היא לא חיה עם המקור כרגע, אבל קיים אליו קשר כלשהו, אפילו עקיף דרך חברים משותפים ו/או בני משפחה -הטיפול הטוב ביותר בעולם לא יחזיק מים!!!!

6. במידה שהנפגעת מקבלת על עצמה לנתק כל קשר ישיר ו/או עקיף עם מקור ההתעללות ומקבלת 2 סוגי טיפולים מאנשי מקצוע מומחים לתחומים הללו: COMPLEX PTSD *פוסט טראומה מורכבת ו-*היקשרות טראומטית, היא אכן תינצל. 

7. כדי למנוע אי-הבנות במקרה של נשים מוכות - במידה שמנתקים קשר לכול החיים, יש להחליף מספר טלפון, כתובות דוא"ל ופייסבוק ומגורים ולמנוע בכך גם כל דרך התקשרות של המתעלל/ת ישיר ו/או עקיף אתה. כלומר, ניתוק קשר לכול החיים פירושו גם ניתוק קשר עם כל מי "שמסונף" למתעלל/ת.

המאמר על היקשרות טראומטית, מטיב להסביר חלק ניכר מהדינמיקה שקורית בקשרים בהם בני/ות הזוג אלימים פיזית.

אלימות פיזית בד"כ מהווה את נקודת המפנה וההסלמה של *התעללות רגשית סמויה. כשחשופים לאדם קרוב ומשמעותי (בין אם מבחינה רגשית ובין אם מבחינה חברתית או כלכלית), מאוד קשה להבחין בסימנים הראשונים של *גסלייטינג, ושל מניפולציות רגשיות.

בין אם אתם נשים ובין אם אתם גברים שחווים אלימות גופנית בקשר, מומלץ לפנות למרכזי הסיוע בתחום. זאת היות שהמידע באתר נועד לשרת ומתמקד בקורבנות של אלימות והתעללות רגשית בלבד.

bottom of page