top of page

דברים שרואים מכאן
לא רואים משם...

ציור שמן של האמת העירומה יוצאת מהבאר

האמת יוצאת מהבאר, 1896.
ציור השמן המפורסם של ז'אן-ליאון ג'רום. 

אגדת האמת והשקר

לפי האגדה מהמאה ה-19, יום אחד נפגשים האמת והשקר. אומר השקר לאמת:"תראי איזה יום יפה היום!" האמת מביטה לשמים ונאנחת, היות שאכן היה זה יום יפה. הם ממשיכים ללכת כברת-דרך ביחד, עד הגיעם לבאר.

 

אומר השקר לאמת:"המים מאוד נעימים, בואי נטבול ביחד!" האמת, החשדנית, בודקת את המים ומגלה שהמים אכן נעימים ושניהם מתפשטים וקופצים למים.

ואז פתאום, יוצא השקר מהמים, לובש את בגדי האמת ובורח.

האמת, הרותחת מזעם, יוצאת מהבאר ורצה אחריו, כדי לנסות להשיג לעצמה בחזרה את בגדיה.

כל  מי שרואים את האמת במערומיה, מסירים עיניהם ו/או משפילים את מבטם במבוכה, בדחייה ובבוז. יש גם הזועמים על הפגיעה שבחשיפתה.

האמת האומללה שבה לבאר ונעלמת מהעין, בהסתירה את בושתה.

ומאז, מסתובב לו השקר בבגדי האמת ועונה על הצרכים החברתיים, כי לאיש אין חשק, רצון או צורך להיחשף לאמת העירומה...

כרטיס של אהבה

אני אוהבת אותך!

נכון, אנחנו לא מכירים...

אבל אם בני אדם יכולים לקנא ולשנוא בחינם,

אני בוחר/ת לחיות מתוך

אהבת חינם!!!

... כל עוד
לא פגעת בי:

האושר
הוא
תוצרת
בית.
גם היפוכו...!

לא המרחק הגיאוגרפי מרחיק בין בני אדם, כי אם השתיקה...

איור של יד מכוונת אקדח טעון

אין סופה אחת דומה למשנתה:
ישנן סופות שהורסות
וישנן סופות,
שמפנות לך את הדרך...

מרשם בדוק להצלחה

יש להניח/לקוות שלא תשתו רעל, גם לא במצב בו אתם "מתעלפים" מצמא...
בה במידה ש:
יש לקוות שתתפסו מרחק ממי שמאמללים אתכם, גם במצב בו אתם "נקרעים" מבדידות!

כלב דו-פרצופי
שאלות ותשובות על נרקיסיסטים

הפוסל, במומו פוסל!

מה שמפריע להם בכם,

זה בדיוק מה שחסר להם!

(כל ביקורות ו/או רמז לביקורת כלפיכם,

נועדו להוריד אתכם לגובה העיניים שלהם: מצידם שתתבטלו לגמרי...).

הצגת לי מצג שווא, בה כליל השלמות זה את/ה.
העברת עליי ביקורת למרות שמעולם לא
היווית לי תחרות: התעלקת על יכולות הנתינה שלי,
נעזרת  וניזונת מכישוריי, מאופיי ומיגיע כפיי -
ועוד יש לך את החוצפה לקרוא לי "פסיכי/ת"?!!! - רגע... וואללה... - יאללה, ביי!!!!!

צילום של חתול שבטוח שהוא כלוא
bottom of page